ಶಾಮಣ್ಣ – ೪

೩೦೦ ‘ಚುತುರ್ಥಾಶ್ವಾಸಂ’ ನಾನೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸದರೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗದಗಿನ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗು ಆಡಿದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಟಕ [...]

Read more

ವರ್ತುಲ

ಸೂರ್ಯ ಕಂತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.  ಕತ್ತಲು ದಟ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು [...]