Month: March 2001

ಮೌನಿ

ಭಾವಿಕೆರೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣಭಟ್ಟರಿಗೂ ಸೀಬಿನಕೆರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಭಟ್ಟರಿಗೂ [...]

ನನ್ನ ಲೇಖನೋದ್ಯೋಗ (ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾಷಣ)

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದನಂತೆ. ಇದರಿಂದ [...]

ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ

ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲು ಕತ್ತಲು ಎನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಎದ್ದು [...]

‘ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ’ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

"ಪ್ರಶ್ನೆ" ಸಂಕಲನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆದು-ಹದಿನಾರು [...]

ಸಂಸ್ಕಾರ – ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನ

ನಾನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರೆದದ್ದು ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಮೂರು [...]

ಸಂಸ್ಕಾರ – ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗ

ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಶರಾಗಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ [...]

ಸಂಸ್ಕಾರ – ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಆರನೆಯ ಭಾಗ

ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಶರಾಗಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ [...]

ಸಂಸ್ಕಾರ – ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಐದನೆಯ ಭಾಗ

ಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪ್ರೇತಕಳೆಯ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು [...]

ಸಂಸ್ಕಾರ – ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ

"ಅಲ್ಲವೆ, ಅಲ್ಲವೆ, ಅಲ್ಲವೆ..." ಎಂದು ಮಂಜಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿ, "ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, [...]

ಸಂಸ್ಕಾರ – ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ

ಮಹಾ ರೂಪವತಿಯೆಂದರೆ ಚಂದ್ರಿ. ಈ ನೂರು ಮೆಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ [...]