ಸಾಹಿತ್ಯ

೭೨ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೀದರ ಅನುಭವಗಳು

ಲೇಖನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು [...]

ಡಾ. ಶಾಂತರಸ ಹೆಂಬೇರಾಳು ಅವರ – ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದ ಭಾಗ ೧

ನುಡಿ ನಮನ : ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತ ಮಾತ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ ಗಗನದಿಂದ ಮೇಲೆ [...]

ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು- ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿ: ಭಾಗ ಎರಡು

‘ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ’ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು [...]

ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ (ಕಪ್ಪು ಕಾದಂಬರಿ)

ಈ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ [...]

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನದ ಭಾಷಣ- ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿ – ಭಾಗ ೧

ಧನ್ಯತೆಯ ಧ್ಯಾಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದೊಡ್ಡ [...]

ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು- ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿ: ಭಾಗ ಒಂದು

- ೧ - ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಹೊರಸುತ್ತು ‘ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ’ವು ಮೊದಲು [...]