ಕಾದಂಬರಿ

ಶಾಮಣ್ಣ – ೪

೩೦೦ ‘ಚುತುರ್ಥಾಶ್ವಾಸಂ’ ನಾನೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸದರೀ [...]

ಶಾಮಣ್ಣ – ೩

೨೦೧ ಕಣಪ್ಪಾ ... ನಿಮ್ಮ ಬಲವಂದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊನೇ ಬೆಂಕಿ [...]

ಶಾಮಣ್ಣ – ೨

೧೦೧ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು! [...]

ಶಾಮಣ್ಣ – ೧

`ಪ್ರಥಮಾಶ್ವಾಸಂ’ ಸಹಸ್ರಪರಮಾಂ ದೇವೀ ಶತ ವಂಧ್ಯಾ ದಶವರಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ [...]

ಶಿಕಾರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾಗ – ೫

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಿಗುಪ್ಸೆ. ನಿರುತ್ಸಾಹ, ದಣಿವು [...]

ಶಿಕಾರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾಗ – ೪

“ಬೋಳೀಮಗನೇ, ಬೋಳೀಮಗನೇ, ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ : ಹೀಗೆ [...]

ಶಿಕಾರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾಗ – ೩

ನಾಗಪ್ಪ ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾದ :“ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ತಾನೇ ?” ಇದನ್ನು [...]

ಶಿಕಾರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾಗ – ೨

ಹೊರಗೆ ರಿಕ್ಷಾವಾಲ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಹತ್ತಿದ. ನಾಗಪ್ಪ ಮೊದಲು ಅದೇ ರಿಕ್ಷಾ [...]

ಶಿಕಾರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾಗ – ೧

 ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು : ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಎಂಬಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ, ಧುತ್ ಎಂದು [...]

ಅವಧೇಶ್ವರಿ ಭಾಗ – ೪

"ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇ?" ಎಂದನು ಶಬರ. "ಓಹೋ, ಒಪ್ಪಿಗೆ" ಅವನು ಏನೇನೋ [...]